CELAAN TERHADAP MANUSIA YANG DURHAKA KEPADA ALLAH

Apabila langit terbelah,
Dan apabila bintang-bintang jatuh berselerakan,
Dan apabila lautan dijadikan meluap,
Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
Hai manusia, apakah yang telah mempedayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.
Dalam bentuk apa saja yang DIa kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu.
Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

SURAH AL INFITHAAR AYAT 1 – 9

0 comments:

PERISTIWA-PERISTIWA DI WAKTU TERJADINYA HARI KIAMAT

Al Haaqaah (Hari Kiamat)
Ayat 13 - 18

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. (tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.

Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

Dan terbelahlah langit, kerana pada hari itu langit menjadi lemah.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).